Nalatenschap gaat toch naar erfgenamen man

Nalatenschap gaat toch naar erfgenamen man

Op 12 mei 2020 werd door het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een erfgenamen geschil. Het gaat om een tragisch geval waarbij een pas gehuwd stel tijdens hun huwelijksreis in de Dominicaanse Republiek komt te overlijden door acute voedselvergiftiging.

Het bijzondere van deze zaak is dat de echtgenoten kort na elkaar overleden (de man overleed 23 minuten na de vrouw). Het stel had geen kinderen en geen testament.

Op grond van het erfrecht gaat de vererving van hun nalatenschappen als volgt:

Door het overlijden van de vrouw als eerste is haar nalatenschap volledig vererfd naar haar echtgenoot (die op dat moment nog in leven was). Vervolgens is bij het overlijden van de man zijn nalatenschap (inclusief het gehele vermogen van de vrouw) volledig vererfd naar zijn familie: zijn ouders broers en zusters. Het gevolg daarvan is dat het vermogen van het echtpaar volledig terecht komt bij de familie van de man en dat de familie van de vrouw niets verkrijgt.

De familie van de vrouw was het niet eens met de uitkomst van de verdeling van de nalatenschappen en heeft die verdeling aangevochten bij de rechtbank. De Rechtbank Den Haag heeft op 16 januari 2019 beslist dat de gevolgen van het toepassen van het erfrecht op die wijze inderdaad onaanvaardbaar waren. Volgens de rechter zou als gevolg van de beslissing er onderling verdeeld moeten worden alsof de man niet van de vrouw zou hebben geërfd, zodat het vermogen van ieder van de echtgenoten zou moeten vererven naar de eigen familie.

Bij die beslissing speelde ondermeer een rol dat de echtgenoten niet hadden nagedacht over de gevolgen van het kort na elkaar overlijden. Niet van doorslaggevend belang vond de rechtbank het feit dat de vrouw weinig contact had met haar halfbroers en halfzusters en dat de vader van de vrouw failliet was verklaard zodat zijn erfdeel bij zijn schuldeisers terecht zou komen.

In hoger beroep besluit het Gerechtshof Den Haag de eerdere uitspraak van de Rechtbank te vernietigen, met als argument dat alleen in uitzonderlijke gevallen afgeweken kan worden van de regels van het erfrecht en dat de feiten van deze zaak niet zodanig uitzonderlijk zijn dat de gevolgen van de vererving onaanvaardbaar zouden zijn. Daarmee komt het gehele vermogen van de beide echtgenoten toch volledig bij de familie van de man terecht.

Helaas komt deze situatie in de praktijk vaker voor. Een oplossing voor die situatie is om in testamenten een “dertig dagen-clausule” op te nemen. In die clausule wordt bepaald dat wanneer partners binnen 30 dagen na elkaar komen te overlijden de partners niet van elkaar erven, maar dat het vermogen van ieder van de partners vererfd naar de eigen familie.

Als je meer wilt weten over de 30 dagen clausule of testamenten dan kun je contact opnemen.