Schenking eigen woning mag gespreid worden over 3 jaar

Schenking eigen woning mag gespreid worden over 3 jaar

In het nieuwe Belastingplan 2016 was al aangekondigd dat per 1 januari 2017 de belastingvrije schenking van maximaal 100.000 zou terugkomen. Nu is er een aanvulling gekomen dat deze schenkingsvrijstelling over 3 aansluitende kalenderjaren mag worden gespreid.

Hoe werkt die vrijstelling?

Volgens het Belastingplan mag aan iedereen die tussen 18 en 40 jaar is vanaf 1 januari 2017 een schenking worden gedaan van maximaal euro 100.000 vrij van schenkbelasting voor de eigen woning. Dat kan zijn een schenking aan een kind, maar kan ook zijn aan een neef of nicht of zelfs een bekende die geen familie is.

Met schenking voor de eigen woning wordt bedoeld dat de schenking aantoonbaar wordt gebruikt voor aankoop van een nieuwe eigen woning, voor aflossing van een (hypotheek)schuld, voor verbetering/onderhoud of voor aflossing van een restschuld van de eigen woning.

Hoe werkt de spreiding over maximaal 3 jaar?

De schenking van maximaal euro 100.000 vrij van schenkbelasting moet aan de belastingdienst worden opgegeven via een aangifte schenkbelasting.

Als voor de eigen woning nog niet het volle bedrag van euro 100.000 is benut, dan mag (automatisch) het onbenutte gedeelte nog worden gespreid over maximaal 2 direct daarop volgende kalenderjaren, dus maximaal een spreiding over de 3 jaren: 2017, 2018 en 2019.

Andere tips

Bij het vastleggen van een schenking kunnen ouders bepalen of de schenking is bedoeld als voorschot op de erfenis. Op die manier wordt die schenking verrekend met het erfdeel van dat kind bij de verdeling van de erfenis. Dat speelt wanneer andere kinderen niet eenzelfde bedrag geschonken krijgen (bijv. omdat andere kinderen al 40 jaar of ouder zijn, of omdat het doen van nog zo’n schenking niet mogelijk is).

Ook kan worden opgenomen dat de schenking alleen bestemd is voor de persoon die de schenking krijgt en niet zijn/haar partner, zodat wanneer de relatie van die persoon met zijn/haar partner door scheiding zou eindigen, de ex-partner niet automatisch recht heeft op 50% van die schenking.

Belastingplan 2016 nog onzeker

Let op: het Belastingplan 2016 is wel aangenomen door de Tweede Kamer, maar nog niet door de Eerste Kamer. De steun hiervoor in de Eerste Kamer is onzeker, dus het is afwachten of het Belastingplan 2016 wel doorgaat.

Als u meer wilt weten over schenkingen en de grote schenking voor de eigen woning, dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend advies.